Partnerne

  1. Arla Foods deltager i udviklingen med henblik på at gøre sine emballager mere bæredygtige. Arla Foods vil være projektets projektleder for at sikre projektets relevans for fødevareindustrien. Desuden vil Arla Food stille sine forsøgspakkelinjer til projektets rådighed.

  2. Teknologisk Institut deltager med sektionen for Plast og Emballage. Teknologisk Institut vil sammen med DTU forestå forskningsaktiviteterne og samtidig være projektets administrator.

  3. Danmark Tekniske Universitet (DTU) deltager med to forskellige specialer. DTU Kemi vil deltage med udvikling af trykbart svejseblæk. DTU Food vil deltage med henblik på at gøre genanvendt emballagefilm egnet til fødevarekontakt.

  4. Nilpeter, der fremstiller trykmaskiner, har ansvaret på at teknologierne kan integreres på fremtidens trykkerier og stiller sit forsøgstrykkeri til rådighed for praktiske forsøg.

  5. Resino Trykfarver har ansvaret for at udvikle og fremstille trykbart svejseblæk.

  6. Trepko, der fremstiller pakkemaskiner, skal i dette projekt sikre at emballageløsningerne fungerer på de allerede kendte pakkelinjer ude i industrien.

  7. Vetaphone, der fremstiller maskiner til overfladebehandling i trykkerier, skal være med til at udvikle plasmacoatingsteknologien, så der tilføjes den nødvendige tæthed på monoplastfilm.

  8. Boeras, er leverandør af plastfilm til fødevareindustrien og skal i dette projekt have ansvar for den cirkulære materialeøkonomi ved at fremstille nye film ud fra den genvundne plastemballage inkl. vask og blæsning af nye film.

  9. Salling Group med bl.a. supermarkedskæderne Bilka, Føtex og Netto deltager og repræsenterer detailhandlen i projektet.

  10. Dansk Affaldsforening er en forening af de danske affalds- og genbrugsselskaber og skal i dette projekt sikre at løsningerne faktisk kan genvindes.

DI Fødevare repræsenterer fødevarebranchen bredt i dette projekt.