Formål

Plastaffaldet udgør er et stort miljømæssigt problem både lokalt og globalt, og i fremtiden kommer alle producenter, der bringer et produkt på markedet, til at sikre, at emballagen genanvendes. Det er et særligt problem for fødevareproducenter, der af hensyn til fødevarens holdbarhed, emballerer fødevaren med en multilaminatfilm. I dag forbrændes sådanne film, men fra 2025 bør de kunne genanvendes. Ifølge Emballagedirektivet indføres et udvidet producentansvar, der pålægger producenterne det økonomiske og organisatoriske ansvar for håndteringen af emballagen i affaldsfasen.

I projektet ’Circular Mono Plastic Packaging’ skal der udvikles fire teknologier, der muliggør produktion af fleksibel emballage fremstillet af én enkelt plasttype, så fødevareemballagen i højere grad kan genanvendes.

Dermed vil den danske afbrænding af plast kunne mindskes væsentligt, og det vil samtidig være en konkurrencemæssig fordel, når danske virksomheder kan levere en løsning på de krav om genanvendelse, som fødevareproducenter til det europæiske marked snart bliver mødt med. Innovationsfonden har investeret 11 millioner DKK i projektet.