Svejsbar PET


Udfordringen med en mono-PET-film i fødevarepakkerierne er materialet høje smeltepunkt på over 200°C.  På langt de fleste fødevarepakkerier anvendes svejsetemperaturer på under 190°C. Der skal derfor appliceres et svejselag, der ikke forurener den cirkulære strøm af PET. Der skal derfor udvikles:

  • Et svejsemateriale, der kan blandes i rPET uden at forurene
  • Udvikles en trykmetode, således svejselaget kun anvendes der hvor man svejser. For at kunne trykke laget på, så skal:

          o  Svejsematerialet formes i meget små partikler
          o  Partiklerne skal kunne dispergeres i et vandigt trykblæk
          o  Dette skal kunne trykkes på i et almindeligt trykkeri.

Trykningen skal kunne foregå samtidig med at filmen dekoreres og coates.