Cirkulær Monoplast Emballage


      

Projektet er støttet af Innovationsfonden og udarbejdes under Grand Solutions.

Plastemballager fra fødevarer ender ofte med at blive brændt, fordi de som regel er blandingsprodukter, der er sammensat af flere materialer, som ikke kan adskilles og genanvendes. Nu går en lang række aktører sammen om at udvikle teknologi, der kan gøre fleksibel plastemballage genanvendeligt.

Cirka 50% af den plast, som man finder i husholdningsaffaldet, er fleksible film fra fx fødevareemballage. Heraf er halvdelen multilaminatfilm – plast der er sammensat af forskellige typer af plast, hvilket gør det meget vanskeligt at genanvende til samme formål.

 

FAKTA:

Innovationsfondens investering er 11,45 mio. DKK

Projektets samlede budget: 16,15 mio. DKK

Projektet har en varighed på tre år, med start i maj 2020.

Officielle titel på projektet er "Circular Mono Plastic Packaging"